Is bodyweight-based dosing truly better than flat dosing for panitumumab? [letter]

Jeroen J.M.A. Hendrikx, Jos H. Beijnen, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-178
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Pharmacology: Advances and Applications
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit