Is complete surgical resection of stage 4 neuroblastoma a prerequisite for optimal survival or may >95 % tumour resection suffice?

S Zwaveling, G A M Tytgat, D C van der Zee, M H W A Wijnen, H A Heij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is complete surgical resection of stage 4 neuroblastoma a prerequisite for optimal survival or may >95 % tumour resection suffice?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen