Is limb amputation necessary for locally advanced soft tissue sarcomas? Contra.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2298-2300
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume33
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit