Is outcome of differentiated thyroid carcinoma influenced by tumor stage at diagnosis?

S C Clement, L C M Kremer, T P Links, R L Mulder, C M Ronckers, B L F van Eck-Smit, R R van Rijn, H J H van der Pal, W J E Tissing, G O Janssens, M M van den Heuvel-Eibrink, S J C M M Neggers, E J M Nieveen van Dijkum, R P Peeters, H M van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is outcome of differentiated thyroid carcinoma influenced by tumor stage at diagnosis?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen