Is there a potential for therapeutic drug monitoring of subcutaneously administered tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis in daily practice?

Z. Layegh, F. Hooijberg, C. Bastida, A. D.R. Huitema, T. Rispens, C. G. Wolbink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)664-665
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical and experimental rheumatology
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit