Is there a relationship between in vitro drug resistance and level of minimal residual disease as detected by polymerase chain reaction at the end of induction therapy in childhood acute lymphoblastic leukaemia? [1]

V. De Haas, G. J.L. Kaspers, L. Oosten, D. Bresters, R. Pieters, V. H.J. Van Der Velden, E. R. Van Wering, H. Van Den Berg, C. E. Van Der Schoot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1190-1191
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume118
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit