Isolated hypoxic hepatic perfusion with melphalan in patients with irresectable ocular melanoma metastases

B. van Etten, J. H.W. de Wilt, F. Brunstein, A. M.M. Eggermont, C. Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolated hypoxic hepatic perfusion with melphalan in patients with irresectable ocular melanoma metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen