Karyotyping and DNA flow cytometry of an orchidoblastoma

J. Wolter Oosterhuis, Sérgio M.M.J. Castedo, Bauke de Jong, Raquel Seruca, Janneke Buist, Heimen Schraffordt Koops, J. Bert Leeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The first karyotype of an orchidoblastoma is described. The most striking finding is the absence of the i(12p) marker chromosome, considered specific for testicular germ cell tumors of adults. Differences between infantile and adult testicular germ cell tumors are discussed, as are features that infantile testicular germ cell tumors have in common with extragonadal germ cell tumors.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7-11
Aantal pagina's5
TijdschriftCancer Genetics and Cytogenetics
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 1988
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Karyotyping and DNA flow cytometry of an orchidoblastoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit