Kinderen met Down syndroom en acute leukemie zijn in-vitro significant gevoeliger voor chemotherapie

Ch M. Zwaan, N. L. Ramakers-Van Woerden, G. J.L. Kaspers, R. Pieters, R. Wünsche, M. M.A. Rottier, K. Hählen, G. Janka-Schaub, U. Creutzig, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)86
Aantal pagina's1
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume66
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit