Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: Ziekte van Cushing?

Esther M. Van Wezel, Hanneke M. Van Santen, Wouter R. Van Furth, Liesbeth Reneman, Peter H. Bisschop, A. S. Paul Van Trotsenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

We describe two children who presented with extreme weight gain and failure to grow in height, and who were both diagnosed with Cushing's disease. Following preoperative metyrapone treatment, both children successfully underwent curative transsphenoidal surgery. While obesity is a common and increasing problem in childhood, Cushing's disease is rare. The combination of weight gain and growth failure in a child is an alarming sign in which underlying endocrine disease must be ruled out.

Vertaalde titel van de bijdrageChildren with obesity and declining linear growth curve: Cushings disease?
Originele taal-2Nederlands
ArtikelnummerA4677
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume157
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinderen met obesitas en afbuigende lengtegroeicurve: Ziekte van Cushing?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit