Kinetochores, cohesin, and DNA breaks: Controlling meiotic recombination within pericentromeres

Lisa-Marie Kuhl, Gerben Vader

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kinetochores, cohesin, and DNA breaks: Controlling meiotic recombination within pericentromeres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology