Kinetoplast DNA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

158 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-40
Aantal pagina's21
TijdschriftPlasmid
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit