KLINISCHE RELEVANTIE VAN RESISTENTIE TEGEN CYTOSTATICA BIJ KINDEREN MET LEUKEMIE

R. Pieters, G. J.L. Kaspers, E. Klumper, E. R. Van Wering, A. Van Der Does-Van Den Berg, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageClinical relevance of resistance to cytostatics in children with leukemia
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)706-712
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume138
Nummer van het tijdschrift14
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit