Lack of Bcl10 mutations in testicular germ cell tumours and derived cell lines

E M van Schothorst, S Mohkamsing, R J van Gurp, J W Oosterhuis, P T van der Saag, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lack of Bcl10 mutations in testicular germ cell tumours and derived cell lines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen