Lack of splice factor and cohesin complex mutations in pediatric myelodysplastic syndrome

Julia C. Obenauer, François G. Kavelaars, Mathijs A. Sanders, Remco M. Hoogenboezem, Andrica C.H. De Vries, Paulina M.H. Van Strien, Valerie De Haas, Franco Locatelli, Henrik Hasle, Peter J.M. Valk, Ivo P. Touw, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e480-e481
TijdschriftHaematologica
Volume101
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit