LAIR-1 limits neutrophil extracellular trap formation in viral bronchiolitis

Ruben J. Geerdink, Marije P. Hennus, Geertje H.A. Westerlaken, Alferso C. Abrahams, Kim I. Albers, Jona Walk, Esther Wesselink, Riny Janssen, Louis Bont, Linde Meyaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)811-814
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume141
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit