Laparoscopic pyloromyotomy, the tail of the learning curve

Matthijs Oomen, Roel Bakx, Babette Peeters, Doeke Boersma, Marc Wijnen, Hugo Heij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laparoscopic pyloromyotomy, the tail of the learning curve'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen