Large interindividual differences in cellular sensitivity to calicheamicin may influence gemtuzumab ozogamicin response in acute myeloid leukemia

B. F. Goemans, C. M. Zwaan, S. J.H. Vijverberg, A. H. Loonen, U. Creutzig, K. Hählen, D. Reinhardt, B. E.S. Gibson, J. Cloos, G. J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2284-2285
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume22
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit