Large-scale genome-wide meta-analysis of polycystic ovary syndrome suggests shared genetic architecture for different diagnosis criteria

the 23andMe Research Team

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

307 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-scale genome-wide meta-analysis of polycystic ovary syndrome suggests shared genetic architecture for different diagnosis criteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry