Lentiviral marking of patient-derived acute lymphoblastic leukaemic cells allows in vivo tracking of disease progression

S. Bomken, L. Buechler, K. Rehe, F. Ponthan, A. Elder, H. Blair, C. M. Bacon, J. Vormoor, O. Heidenreich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)718-721
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit