Lentiviruses allow widespread and conditional manipulation of gene expression in the developing mouse brain

Benedetta Artegiani, Federico Calegari

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lentiviruses allow widespread and conditional manipulation of gene expression in the developing mouse brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen