Lessons from human teratomas to guide development of safe stem cell therapies

Justine J Cunningham, Thomas M Ulbright, Martin F Pera, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

148 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lessons from human teratomas to guide development of safe stem cell therapies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen