Letter to the editor: A three-year-old girl with a yolk sac tumor in the orbit/maxillary sinus [1]

D. Bresters, Ch M. Zwaan, A. J.P. Veerman, Ch R. Leemans, G. J. Westerveld, J. C. Van Der Linden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)70-71
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical and Pediatric Oncology
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit