Letter to the editor: Comments on ‘A six-weekly dosing schedule for pembrolizumab in patients with cancer based on evaluation using modelling and simulation’

Meta H.M. Diekstra, Ruben Malmberg, Stefan Sleijfer, Roelof W.F. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)54-56
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume138
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit