Letter to the editor: Gonadal function after childhood ovarian surgery

Wendy Van Dorp, Rob Pieters, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink, Joop S.E. Laven, Cornelis P. Van De Ven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1990-1991
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Pediatric Surgery
Volume48
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit