Letter to the editor in response to "Prospective bone ultrasound patterns during childhood acute lymphoblastic leukemia" by Mussa et al.

M. L. te Winkel, I. M.V. der Sluis, M. H. Lequin, R. Pieters, M. M.V. den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)835-836
Aantal pagina's2
TijdschriftBone
Volume47
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit