Letter to the Editor: Sequence-specific assignment of the PAH2 domain of Sin3B free and bound to Mad1 [1]

C. A.E.M. Spronk, J. F.A. Jansen, M. Tessari, A. M. Kaan, J. Aelen, E. Lasonder, H. G. Stunnenberg, G. W. Vuister

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)377-378
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Biomolecular NMR
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit