Leukemia: The sophisticated subversion of hematopoiesis by nuclear receptor oncoproteins

Hendrik G. Stunnenberg, Custodia Garcia-Jimenez, Joan L. Betz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)F15-F33
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer
Volume1423
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 jan. 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit