Leukocyte Associated Immunoglobulin Like Receptor 1 Regulation and Function on Monocytes and Dendritic Cells During Inflammation

Tiago Carvalheiro, Samuel Garcia, M Inês Pascoal Ramos, Barbara Giovannone, Timothy R D J Radstake, Wioleta Marut, Linde Meyaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leukocyte Associated Immunoglobulin Like Receptor 1 Regulation and Function on Monocytes and Dendritic Cells During Inflammation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen