Limited premature termination codon suppression by read-through agents in cystic fibrosis intestinal organoids

D. D. Zomer-van Ommen, L. A.W. Vijftigschild, E. Kruisselbrink, A. M. Vonk, J. F. Dekkers, H. M. Janssens, K. M. de Winter-de Groot, C. K. van der Ent, J. M. Beekman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Premature termination codon read-through drugs offer opportunities for treatment of multiple rare genetic diseases including cystic fibrosis. We here analyzed the read-through efficacy of PTC124 and G418 using human cystic fibrosis intestinal organoids (E60X/4015delATTT, E60X/F508del, G542X/F508del, R1162X/F508del, W1282X/F508del and F508del/F508del). G418-mediated read-through induced only limited CFTR function, but functional restoration of CFTR by PTC124 could not be confirmed. These studies suggest that better read-through agents are needed for robust treatment of nonsense mutations in cystic fibrosis.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-162
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Cystic Fibrosis
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2016
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Limited premature termination codon suppression by read-through agents in cystic fibrosis intestinal organoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit