Lineage tracing in the intestinal epithelium

Nick Barker, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lineage tracing in the intestinal epithelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen