Linking colorectal cancer to Wnt signaling

Mariann Bienz, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1330 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-320
Aantal pagina's10
TijdschriftCell
Volume103
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 okt. 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit