Live-attenuated respiratory syncytial virus vaccines: Time for the next step

Marie Noëlle Billard, Louis J. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)538-539
Aantal pagina's2
TijdschriftAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Volume203
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit