Live imaging of astrocyte responses to acute injury reveals selective juxtavascular proliferation

Sophia Bardehle, Martin Krüger, Felix Buggenthin, Julia Schwausch, Jovica Ninkovic, Hans Clevers, Hugo J. Snippert, Fabian J. Theis, Melanie Meyer-Luehmann, Ingo Bechmann, Leda Dimou, Magdalena Götz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

306 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Live imaging of astrocyte responses to acute injury reveals selective juxtavascular proliferation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen