Liver and tumour tissue concentrations of TNF-α in cancer patients treated with TNF-α and melphalan by isolated liver perfusion

P. J.K. Kuppen, L. E. Jonges, C. J.H. Van De Velde, A. L. Vahrmeijer, R. A.E.M. Tollenaar, I. H.M. Borel Rinkes, A. M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Liver and tumour tissue concentrations of TNF-α in cancer patients treated with TNF-α and melphalan by isolated liver perfusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen