Local treatment for recurrent colorectal hepatic metastases after partial hepatectomy

Anne E.M. Van Der Pool, Z. S. Lalmahomed, Johannes H.W. De Wilt, Alexander M.M. Eggermont, Jan M.N. Ijzermans, Cornelis Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Local treatment for recurrent colorectal hepatic metastases after partial hepatectomy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen