Long-Term effect of hematopoietic cell transplantation on systemic inflammation in patients with mucopolysaccharidoses

Brigitte T.A. Van Den Broek, Caroline A. Lindemans, Jaap Jan Boelens, Eveline M. Delemarre, Julia Drylewicz, Nanda Verhoeven-Duif, Peter M. Van Hasselt, Stefan Nierkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-Term effect of hematopoietic cell transplantation on systemic inflammation in patients with mucopolysaccharidoses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology