Long-term follow-up care needed for children surviving cancer: still a long way to go

Jeanette F. Winther, Leontien Kremer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1546-1548
Aantal pagina's3
TijdschriftThe Lancet Oncology
Volume19
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit