Long-Term Health-Related Quality of Life in Patients With Rectal Cancer After Preoperative Short-Course and Long-Course (Chemo) Radiotherapy

Lisette M. Wiltink, Remi A. Nout, Jochem R.N. van der Voort van Zyp, Heleen M. Ceha, Marta Fiocco, Elma Meershoek-Klein Kranenbarg, Andreas W.K.S. Marinelli, Cornelis J.H. van de Velde, Corrie A.M. Marijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-Term Health-Related Quality of Life in Patients With Rectal Cancer After Preoperative Short-Course and Long-Course (Chemo) Radiotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions