Long-term impact of the 70-gene signature on breast cancer outcome

C. A. Drukker, H. Van Tinteren, M. K. Schmidt, E. J.Th Rutgers, R. Bernards, M. J. Van De Vijver, L. J. Van't Veer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term impact of the 70-gene signature on breast cancer outcome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen