Long-term Morbidity After Regional Isolated Perfusion With Melphalan for Melanoma of the Limbs: The Influence of Acute Regional Toxic Reactions

Bart C. Vrouenraets, Joost M. Klaase, Bin B.R. Kroon, Bert N. Van Geel, Alexander M.M. Eggermont, Hilary R. Franklin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)43-47
Aantal pagina's5
TijdschriftArchives of Surgery
Volume130
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit