Long-Term Risk of Subsequent Malignant Neoplasms After Treatment of Childhood Cancer in the DCOG LATER Study Cohort: Role of Chemotherapy

DCOG-LATER Study Group

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

162 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-Term Risk of Subsequent Malignant Neoplasms After Treatment of Childhood Cancer in the DCOG LATER Study Cohort: Role of Chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen