Long-term survivors of childhood cancer: cure and care—the Erice Statement (2006) revised after 10 years (2016)

participants in PanCare

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Long-term survivors of childhood cancer: cure and care—the Erice Statement (2006) revised after 10 years (2016)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions