Longitudinal analysis of T-cell receptor repertoires reveals persistence of antigen-driven CD4+ and CD8+ T-cell clusters in systemic sclerosis

N H Servaas, F Zaaraoui-Boutahar, C G K Wichers, A Ottria, E Chouri, A J Affandi, S Silva-Cardoso, M van der Kroef, T Carvalheiro, F van Wijk, T R D J Radstake, A C Andeweg, A Pandit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Longitudinal analysis of T-cell receptor repertoires reveals persistence of antigen-driven CD4+ and CD8+ T-cell clusters in systemic sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen