Loss of integrity of thyroid morphology and function in children born to mothers with inadequately treated Graves' disease

Marlies J.E. Kempers, A. S.Paul Van Trotsenburg, Rick R. Van Rijn, Anne M.J.B. Smets, Bert J. Smit, Jan J.M. De Vijlder, Thomas Vulsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of integrity of thyroid morphology and function in children born to mothers with inadequately treated Graves' disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen