Loss of reirradiation tolerance in the kidney with increasing time after single or fractionated partial tolerance doses

F. A. Stewart, Y. Oussoren, H. Van Tinteren, S. M. Bentzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Loss of reirradiation tolerance in the kidney with increasing time after single or fractionated partial tolerance doses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science