Loss of Tcf7 diminishes hematopoietic stem/progenitor cell function

G. Huls, J. Van Es, H. Clevers, G. De Haan, R. Van Os

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1613-1614
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume27
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit