Loss of the DEK-CAN fusion transcript in a child with t(6;9) acute myeloid leukemia following chemotherapy and allogeneic bone marrow transplantation

J. Boer, H. Mahmoud, S. Raimondi, G. Grosveld, R. Krance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)299-300
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit