Low bacterial diet to prevent infection in neutropenic patients

Arno Mank, M. Davies, N. Langeveld, M. Van De Wetering, H. Van Der Lelie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This is the protocol for a review and there is no abstract. The objectives are as follows: To determine the efficacy of LBD in patients with compromised immune systems during the episode of neutropenia to prevent Gramnegative or Gram-positive infections, fungaemia and related mortality.

Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD006247
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low bacterial diet to prevent infection in neutropenic patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit