Low efficacy of methotrexate in childhood acute myeloid leukemia (AML): Single-agent therapeutic window study in relapsed AML

G. J.L. Kaspers, D. Reinhardt, G. Fleischhack, H. Armendariz, B. Stark, C. M. Zwaan, M. Zimmermann, U. Creutzig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low efficacy of methotrexate in childhood acute myeloid leukemia (AML): Single-agent therapeutic window study in relapsed AML'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science